Riyan, R., & Yuliyati, E. . (2021). Pola Komunikasi Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, 5(2), 167-179. https://doi.org/10.54437/alidaroh.v5i2.244