Zafi, Ashif Az, A’yun Qulubana Khusnan Arief, Eva Luthfi Fakhru Ahsani, and Elya Umi Hanik. 2021. “Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Madrasah Diniyah Babu Salam Blingoh Donorojo Jepara”. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam 5 (2):232-45. https://doi.org/10.54437/alidaroh.v5i2.271.