[1]
Lailiyah, N. 2020. ETIKA MENCARI ILMU KAJIAN KITAB WASHOYAA AL ABAA’ LIL ABNAA’ KARYA MUHAMMAD SYAKIR PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam. 1, 2 (Feb. 2020), 101-125.